PORUCHY ELEKTRO, REVIZE, SERVIS, PŘIHLÁŠKY ČEZ. TEL:704 446 446

PODMÍNKY NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ.

Od 1. října 2004 vyšel v platnost nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., doplněný vyhláškou č. 518/2004, který doznal podstatných změn v oblasti povinností zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zákon o zaměstnanosti § 81 odst. 1 dále udává povinnost zaměstnávat OZZ ve výši povinného podílu zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci. Výše povinného podílu činí 4% zaměstnanců OZZ na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Způsoby plnění povinného podílu jsou stanoveny v § 81 odst. 2. Jsou dány tři možnosti plnění, které jsou naprosto rovnocenné a zaměstnavatel si může zvolit kteroukoliv z nich, nebo je může vzájemně kombinovat:


a) přímým zaměstnáváním OZZ ( § 81 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;


b) odebíráním zboží (§ 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti nebo zadáváním výrobních programů - tzv. náhradním plněním;


c) odvodem do státního rozpočtu ( § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti), a to ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, vyhlašované za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém je plnění povinného podílu sledováno.

UPOZORNĚNÍ: Tento nový zákon upravuje podmínky pro STÁTNÍ ORGANIZACE, které již nemohou plnit povinný podíl (§ 81 odst. 3) odvodem do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c)

JAK VYPOČÍTAT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Předpokládejme, že jste firma s 27 zaměstnanci na plný úvazek (40 hodin týdně = 8 hodin denně) a nemáte zaměstnanou žádnou OZZ.

( V případě, že zaměstnáváte i zaměstnance na zkrácený úvazek, je třeba vypočíst přepočtený počet zaměstnanců dle vyhlášky č.518/2004 )

Váš povinný podíl OZZ je 4%: 27 * 4% = 1,08=1,1

Při předpokládané průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí kalendářního roku 2007 (dále jen průměrná HM) : cca 21 500,- Kč, by odvod státu činil: 21 500,- Kč * 2,5=53 750,- Kč * 1,1 = 59 125,- Kč

Pokud nechcete tuto částku platit, máte možnost odebrat zboží v hodnotě 7-mi násobku průměrné HM vynásobené přepočteným povinným podílem zaměstnanců OZZ : 21 500,- * 7 = 150 500,- * 1,1 = 165 550,- Kč (jedná se o částku bez DPH, která musí být v době uplatnění zcela uhrazena)

TABULKA PŘEDPOKLÁDANÝCH PLATEB A ODBĚRŮ v závislosti na počtu zaměstnanců a při předpokládané průměrné HM 21 500,- Kč

„Náhradní plnění" musí být dohodnuto před nákupem zboží, nevztahuje se na něj internetová sleva a je nutné uzavřít vzájemnou smlouvu o náhradním plnění. V žádném případě není možné vyžadovat „Potvrzení o náhradním plnění" dodatečně a bez předem uzavřené smlouvy!

Chcete-li využít pro Vaši firmu odběr zboží s náhradním plněním, kontaktujte nás.

designed by panavis | contents ©2024 osobní ochranné pracovní pomůcky | powered by Online Shop panavis & Quick.Cart
Počítadlo.cz
<